๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Player game panel ๐ŸŽฎ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 1 1
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 1 1
Sugar cane ๐Ÿญ 2 2
Wheat field ๐Ÿž 1 1
Young trees ๐ŸŒฟ 1 1
Park ๐Ÿฆ 1 1
Rice fields ๐ŸŒพ 1 1
Forest ๐ŸŒณ 1 1
Root crops ๐Ÿฅ• 1 1
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
Pure sands ๐Ÿ๏ธ 1 1
Glacier โ„๏ธ
All lands 8 2 1 11MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
0 ๐Ÿ’Žtransfer Wukari Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
12:53:07 10.07.2024
39 ๐Ÿ’Ž Guzhou Forest ๐ŸŒณ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  ๐Ÿ  x270
  ๐Ÿญ x465
  ๐Ÿค– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
21:22:02 19.03.2024
19 ๐Ÿ’Ž Zuwarah Young trees ๐ŸŒฟ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
13:09:02 14.03.2024
14 ๐Ÿ’Ž Guangyuan Sugar cane ๐Ÿญ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
12:46:02 14.03.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Zuwarah Young trees ๐ŸŒฟ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
13:08:03 02.03.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Guangyuan Sugar cane ๐Ÿญ
 • 2 Lands
  +22 MCoin
  ๐Ÿ  x167
  ๐Ÿญ x85
  ๐Ÿค– x974
  Industrializer
  114 290 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
20:00:04 26.02.2024
15 ๐Ÿ’Ž Zuwarah Young trees ๐ŸŒฟ
 • 2 Lands
  +22 MCoin
  ๐Ÿ  x167
  ๐Ÿญ x85
  ๐Ÿค– x974
  Industrializer
  114 290 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
19:52:02 26.02.2024
24 ๐Ÿ’Ž Guzhou Forest ๐ŸŒณ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
00:14:03 18.02.2024
50 ๐Ÿ’Ž Wukari Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
00:37:03 13.02.2024
10 ๐Ÿ’Ž Kairana Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 3 Lands
  +9 MCoin
  ๐Ÿ  x14
  ๐Ÿญ x70
  ๐Ÿค– x228

  7 640 MARS
13:55:04 29.12.2023
10 ๐Ÿ’Ž Phuket Grass ๐Ÿƒ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
06:01:04 24.12.2023
0 ๐Ÿ’Žtransfer Kairana Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
11:45:12 23.12.2023
13.5 ๐Ÿ’Ž Pavia Sugar cane ๐Ÿญ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
21:26:04 19.12.2023
rent Chervonohrad Forest ๐ŸŒณ
 • 26 Lands
  +1 568 MCoin
  ๐Ÿ  x193
  ๐Ÿญ x298
  ๐Ÿค– x1 921
  Colonizer
  Industrializer
  3 978 995 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
13:05:02 08.12.2023
rent Phuket Grass ๐Ÿƒ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
07:25:29 04.12.2023
rent Kairana Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  1 Rent
  +6 MCoin
  ๐Ÿ  x7
  ๐Ÿญ x13
  ๐Ÿค– x40

  7 334 MARS
07:25:22 04.12.2023
rent Chervonohrad Forest ๐ŸŒณ
 • 26 Lands
  +1 568 MCoin
  ๐Ÿ  x193
  ๐Ÿญ x298
  ๐Ÿค– x1 921
  Colonizer
  Industrializer
  3 978 995 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
13:05:01 08.11.2023
rent Phuket Grass ๐Ÿƒ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
21:21:28 01.11.2023
24 ๐Ÿ’Ž Canoas Forest ๐ŸŒณ
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x28
  ๐Ÿค– x186
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  487 962 MARS
  1 PIO
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
22:10:42 31.10.2023
rent Phuket Grass ๐Ÿƒ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands

  15 500 MARS
21:20:08 18.10.2023
rent Kairana Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
21:51:14 09.10.2023
rent Chervonohrad Forest ๐ŸŒณ
 • 26 Lands
  +1 568 MCoin
  ๐Ÿ  x193
  ๐Ÿญ x298
  ๐Ÿค– x1 921
  Colonizer
  Industrializer
  3 978 995 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
13:00:02 09.10.2023
rent Phuket Grass ๐Ÿƒ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
17:51:53 12.09.2023
rent Chervonohrad Forest ๐ŸŒณ
 • 26 Lands
  +1 568 MCoin
  ๐Ÿ  x193
  ๐Ÿญ x298
  ๐Ÿค– x1 921
  Colonizer
  Industrializer
  3 978 995 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
12:59:39 09.09.2023
rent Anaheim Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  ๐Ÿ  x479
  ๐Ÿญ x472
  ๐Ÿค– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
22:01:03 02.09.2023
7.7 ๐Ÿ’Ž Kattagan Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 5 Lands
  ๐Ÿ 
  ๐Ÿค– x7

  115 772 MARS
01:08:32 20.12.2022
7 ๐Ÿ’Ž Kattagan Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
09:45:43 09.12.2022
15 ๐Ÿ’Ž Shahreza Park ๐Ÿฆ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
17:18:30 06.11.2022
16.5 ๐Ÿ’Ž Lanus Wheat field ๐Ÿž
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
21:08:20 03.09.2022
69 ๐Ÿ’Ž Perpignan Forest ๐ŸŒณ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 24 Lands
  +356 MCoin
  ๐Ÿ  x41
  ๐Ÿญ x106
  ๐Ÿค– x542
  Pioneer
  Colonizer x4
  Industrializer
  4 590 016 MARS
11:36:18 03.09.2022
34 ๐Ÿ’Ž Perpignan Forest ๐ŸŒณ TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
07:25:43 15.08.2022
48 ๐Ÿ’Ž Sihung Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 42 Lands
  +2 389 MCoin
  ๐Ÿ  x254
  ๐Ÿญ x530
  ๐Ÿค– x3 420
  Colonizer
  776 663 MARS
21:34:20 31.07.2022
11 ๐Ÿ’Ž Ribeirao Preto Sugar cane ๐Ÿญ
 • 0 Lands
  Colonizer
  2 500 000 MARS
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
17:16:20 28.06.2022
11.5 ๐Ÿ’Ž Konan Grass ๐Ÿƒ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
22:10:47 17.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Luocheng Root crops ๐Ÿฅ• TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
16:01:24 11.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Sakado Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
16:00:36 11.06.2022
100 ๐Ÿ’Ž Melaka Glacier โ„๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  +709 MCoin
  ๐Ÿ  x223
  ๐Ÿญ x133
  ๐Ÿค– x1 179
  Colonizer
  73 667 MARS
17:30:13 03.06.2022
5 ๐Ÿ’Ž Tanta Young trees ๐ŸŒฟ TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
11:01:04 28.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Melaka Glacier โ„๏ธ TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
11:00:11 28.05.2022
12 ๐Ÿ’Ž Ploiesti Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
02:12:22 25.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Sihung Mineral plateau ๐Ÿ’Ž TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
12:00:14 21.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Shuizhai Rice fields ๐ŸŒพ TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
20:11:46 14.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Ploiesti Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ TONPlanetsBot
 • 11 Lands
  +326 MCoin
  ๐Ÿ  x76
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x833
  Pioneer
  Colonizer
  2 875 782 MARS
  1 PIO
15:07:10 13.05.2022


Based on The Open Network TON Blockchain