๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 4 4
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 3 3
Sugar cane ๐Ÿญ 1 1
Wheat field ๐Ÿž
Young trees ๐ŸŒฟ 3 3
Park ๐Ÿฆ 1 1
Rice fields ๐ŸŒพ 1 1
Forest ๐ŸŒณ 1 1
Root crops ๐Ÿฅ• 1 1
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
Pure sands ๐Ÿ๏ธ
Glacier โ„๏ธ
All lands 15 15MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
0 ๐Ÿ’Žtransfer Zango Young trees ๐ŸŒฟ
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
22:41:04 21.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Kagithane Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:34:04 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Aira Root crops ๐Ÿฅ•
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:32:07 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Kurgan Forest ๐ŸŒณ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:31:03 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Bugallon Young trees ๐ŸŒฟ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:29:07 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Dengtalu Park ๐Ÿฆ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:27:03 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Qincheng Grass ๐Ÿƒ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:22:05 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Lopez Rice fields ๐ŸŒพ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
23:20:05 14.06.2024
30 ๐Ÿ’Ž Anakapalle Young trees ๐ŸŒฟ
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
19:49:06 14.06.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Wuzhong Grass ๐Ÿƒ
 • 0 Lands
  ๐Ÿญ
  ๐Ÿค– x23

  1 330 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
19:20:05 10.06.2024
15 ๐Ÿ’Ž Munich Grass ๐Ÿƒ
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x2
  ๐Ÿญ x2
  ๐Ÿค– x10

  410 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
10:39:03 24.04.2024
16 ๐Ÿ’Ž Everett Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
01:39:05 24.04.2024
23.8 ๐Ÿ’Ž Mar del Plata Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x5
  ๐Ÿญ x4
  ๐Ÿค– x2

  1 140 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
02:06:03 09.04.2024
23.5 ๐Ÿ’Ž Campeche Sugar cane ๐Ÿญ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 15 Lands
  +346 MCoin
  ๐Ÿ  x94
  ๐Ÿญ x180
  ๐Ÿค– x516

  1 911 095 MARS
01:23:08 09.04.2024


Based on The Open Network TON Blockchain