๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Player game panel ๐ŸŽฎ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 2 2
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 3 3
Sugar cane ๐Ÿญ 1 1 2
Wheat field ๐Ÿž 1 1
Young trees ๐ŸŒฟ 1 1
Park ๐Ÿฆ 1 1
Rice fields ๐ŸŒพ 1 1
Forest ๐ŸŒณ 1 1 2
Root crops ๐Ÿฅ• 1 1
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž 1 1
Pure sands ๐Ÿ๏ธ 1 1
Glacier โ„๏ธ 1 1
All lands 14 2 1 17MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
15 ๐Ÿ’Ž Esenler Park ๐Ÿฆ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
17:00:54 28.08.2022
15.9 ๐Ÿ’Ž Abiko Young trees ๐ŸŒฟ
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–
  Colonizer
  2 500 936 MARS
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
17:56:59 21.08.2022
10 ๐Ÿ’Ž Tsubame Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
07:03:30 16.08.2022
11 ๐Ÿ’Ž Samarkand Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
06:34:19 16.08.2022
30 ๐Ÿ’Ž Tarragona Root crops ๐Ÿฅ•
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
06:46:17 03.08.2022
27.5 ๐Ÿ’Ž Siegen Rice fields ๐ŸŒพ
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
06:40:21 03.08.2022
54.5 ๐Ÿ’Ž Banha Forest ๐ŸŒณ
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
 • 18 Lands
  +4 MCoin
  ๐Ÿค– x9
  Pioneer
  Colonizer
  22 521 351 MARS
11:10:35 31.07.2022
13.2 ๐Ÿ’Ž Piotrkow Trybunalski Wheat field ๐Ÿž
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
01:15:12 24.07.2022
11 ๐Ÿ’Ž Puyang Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
21:31:07 23.07.2022
11 ๐Ÿ’Ž Tual Forest ๐ŸŒณ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
21:30:20 23.07.2022
11 ๐Ÿ’Ž Banha Forest ๐ŸŒณ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
15:03:00 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Reynosa Forest ๐ŸŒณ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
15:02:05 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Mbale Mineral plateau ๐Ÿ’Ž TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
15:00:42 25.06.2022
13 ๐Ÿ’Ž Pulilan Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
12:14:54 14.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Winter Haven Pure sands ๐Ÿ๏ธ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
16:00:51 11.06.2022
10.5 ๐Ÿ’Ž Barquisimeto Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
12:23:02 28.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Sherbrooke Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
11:01:40 28.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Santa Ana Glacier โ„๏ธ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
11:00:13 28.05.2022
10 ๐Ÿ’Ž Volos Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
12:07:20 21.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Pulilan Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
12:02:03 21.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Belo Horizonte Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 17 Lands
  +45 MCoin
  ๐Ÿ  x18
  ๐Ÿญ x28
  ๐Ÿค– x116
  Colonizer
  2 540 006 MARS
20:02:39 18.05.2022


Based on The Open Network TON Blockchain