๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Player game panel ๐ŸŽฎ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 3 1 4
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 7 1 8
Sugar cane ๐Ÿญ 3 3 6
Wheat field ๐Ÿž 3 2 5
Young trees ๐ŸŒฟ 2 1 3
Park ๐Ÿฆ 1 1
Rice fields ๐ŸŒพ 1 1
Forest ๐ŸŒณ 3 3
Root crops ๐Ÿฅ• 1 1
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž 2 2
Pure sands ๐Ÿ๏ธ 1 1 2
Glacier โ„๏ธ 2 2
All lands 23 12 1 1 1 38MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
29 ๐Ÿ’Ž Hoeryong Grass ๐Ÿƒ
 • 42 Lands
  +2 389 MCoin
  ๐Ÿ  x254
  ๐Ÿญ x530
  ๐Ÿค– x3 420
  Colonizer
  776 663 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
17:41:04 04.01.2024
25 ๐Ÿ’Ž Mungo Wheat field ๐Ÿž TONPlanetsBot
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
17:57:04 26.12.2023
110 ๐Ÿ’Ž Palma Soriano Glacier โ„๏ธ
 • 9 Lands
  +91 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x53
  ๐Ÿค– x276
  Colonizer
  Industrializer
  21 829 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
17:27:04 26.12.2023
19 ๐Ÿ’Ž Tangjia Young trees ๐ŸŒฟ
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
07:39:04 25.12.2023
40 ๐Ÿ’Ž Federal Way Wheat field ๐Ÿž
 • 9 Lands
  +210 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x37
  ๐Ÿค– x550
  Colonizer
  22 692 405 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
07:27:04 25.12.2023
50 ๐Ÿ’Ž Drohobych Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +7 MCoin
  ๐Ÿค– x107

  8 725 099 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
07:26:04 25.12.2023
100 ๐Ÿ’Ž Adachi Glacier โ„๏ธ
 • 12 Lands
  +589 MCoin
  ๐Ÿ  x104
  ๐Ÿญ x79
  ๐Ÿค– x1 280
  Industrializer
  9 703 702 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
21:39:04 24.12.2023
25 ๐Ÿ’Ž Sterling Heights Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
07:13:04 23.12.2023
25 ๐Ÿ’Ž Marivan Mineral plateau ๐Ÿ’Ž TONPlanetsBot
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
07:11:04 23.12.2023
25 ๐Ÿ’Ž Suzano Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
18:02:05 21.12.2023
19.5 ๐Ÿ’Ž Ikoma Root crops ๐Ÿฅ•
 • 13 Lands
  1 Rent
  +499 MCoin
  ๐Ÿ  x111
  ๐Ÿญ x182
  ๐Ÿค– x870
  Colonizer
  Industrializer
  732 826 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
13:48:05 21.12.2023
222 ๐Ÿ’Ž Hosaina Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
13:43:04 21.12.2023
75 ๐Ÿ’Ž Parma Young trees ๐ŸŒฟ
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
13:38:05 21.12.2023
75 ๐Ÿ’Ž Timbio Forest ๐ŸŒณ
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
18:23:04 19.12.2023
77 ๐Ÿ’Ž Schiedam Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +7 MCoin
  ๐Ÿค– x107

  8 725 099 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
15:13:04 19.12.2023
18 ๐Ÿ’Ž Kurume Sugar cane ๐Ÿญ
 • 5 Lands
  ๐Ÿ  x347
  ๐Ÿญ x307
  ๐Ÿค– x4 426
  Pioneer
  Colonizer
  1 PIO
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
15:10:04 19.12.2023
11 ๐Ÿ’Ž Guankou Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 12 Lands
  +671 MCoin
  ๐Ÿ  x143
  ๐Ÿญ x107
  ๐Ÿค– x1 099
  Pioneer
  Colonizer
  1 295 600 MARS
  1 PIO
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
20:15:04 18.12.2023
20.5 ๐Ÿ’Ž Arkhangelsk Grass ๐Ÿƒ
 • 25 Lands
  +1 817 MCoin
  ๐Ÿ  x243
  ๐Ÿญ x386
  ๐Ÿค– x2 213
  Colonizer x2
  Industrializer
  8 228 660 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
08:47:03 18.12.2023
50 ๐Ÿ’Ž San Andres Tuxtla Wheat field ๐Ÿž
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
08:45:09 18.12.2023
26 ๐Ÿ’Ž La Victoria Sugar cane ๐Ÿญ
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
08:44:04 18.12.2023
25 ๐Ÿ’Ž Kalyan Sugar cane ๐Ÿญ
 • 12 Lands
  +261 MCoin
  ๐Ÿ  x70
  ๐Ÿญ x33
  ๐Ÿค– x616
  Colonizer
  10 040 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
05:07:03 18.12.2023
17 ๐Ÿ’Ž Takasagocho-takasemachi Wheat field ๐Ÿž
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
05:05:04 18.12.2023
17 ๐Ÿ’Ž Changsha Young trees ๐ŸŒฟ
 • 34 Lands
  +2 176 MCoin
  ๐Ÿ  x272
  ๐Ÿญ x618
  ๐Ÿค– x3 092
  Colonizer x6
  Industrializer x2
  88 763 739 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
05:04:04 18.12.2023
9 ๐Ÿ’Ž Kaifeng Chengguanzhen Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 34 Lands
  +2 176 MCoin
  ๐Ÿ  x272
  ๐Ÿญ x618
  ๐Ÿค– x3 092
  Colonizer x6
  Industrializer x2
  88 763 739 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
05:03:04 18.12.2023
20.5 ๐Ÿ’Ž Iga Grass ๐Ÿƒ
 • 25 Lands
  +1 817 MCoin
  ๐Ÿ  x243
  ๐Ÿญ x386
  ๐Ÿค– x2 213
  Colonizer x2
  Industrializer
  8 228 660 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
05:02:05 18.12.2023
30 ๐Ÿ’Ž Shuangqiao Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 42 Lands
  +2 389 MCoin
  ๐Ÿ  x254
  ๐Ÿญ x530
  ๐Ÿค– x3 420
  Colonizer
  776 663 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:59:05 18.12.2023
69 ๐Ÿ’Ž Sumter Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:59:04 18.12.2023
135 ๐Ÿ’Ž Sukkur Rice fields ๐ŸŒพ
 • 12 Lands
  +322 MCoin
  ๐Ÿ  x138
  ๐Ÿญ x164
  ๐Ÿค– x1 237

  2 406 379 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:57:05 18.12.2023
250 ๐Ÿ’Ž Liuzhou Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 12 Lands
  +322 MCoin
  ๐Ÿ  x138
  ๐Ÿญ x164
  ๐Ÿค– x1 237

  2 406 379 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:55:04 18.12.2023
35.5 ๐Ÿ’Ž Vienna Forest ๐ŸŒณ
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:54:04 18.12.2023
39 ๐Ÿ’Ž Miryang Wheat field ๐Ÿž
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:54:04 18.12.2023
25 ๐Ÿ’Ž Araure Park ๐Ÿฆ
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:53:05 18.12.2023
17 ๐Ÿ’Ž Mabalacat Sugar cane ๐Ÿญ
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:53:05 18.12.2023
20 ๐Ÿ’Ž Luofeng Grass ๐Ÿƒ
 • 38 Lands
  +8 MCoin
  ๐Ÿ  x43
  ๐Ÿญ x36
  ๐Ÿค– x26
  Pioneer x2
  Colonizer x2
  Industrializer x4
  42 331 880 MARS
04:53:04 18.12.2023


Based on The Open Network TON Blockchain