๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Player game panel ๐ŸŽฎ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
Sugar cane ๐Ÿญ
Wheat field ๐Ÿž
Young trees ๐ŸŒฟ 1 1
Park ๐Ÿฆ
Rice fields ๐ŸŒพ
Forest ๐ŸŒณ
Root crops ๐Ÿฅ•
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
Pure sands ๐Ÿ๏ธ
Glacier โ„๏ธ
All lands 1 1MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
0.5 ๐Ÿ’Ž Dibrugarh Young trees ๐ŸŒฟ
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 6 Lands
  15 Rent
  +1 181 MCoin
  ๐Ÿ  x283
  ๐Ÿญ x525
  ๐Ÿค– x1 485

  25 371 MARS
01:44:27 15.06.2024
0.5 ๐Ÿ’Ž Dibrugarh Young trees ๐ŸŒฟ
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿ 
  ๐Ÿญ
  ๐Ÿค– x9

  34 MARS
18:57:15 23.03.2024
21 ๐Ÿ’Ž Villa Tunari Sugar cane ๐Ÿญ
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 6 Lands
  +235 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x96
  ๐Ÿค– x600

  7 080 MARS
14:44:02 22.08.2023
15 ๐Ÿ’Ž Albuquerque Park ๐Ÿฆ
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 14 Lands
  +229 MCoin
  ๐Ÿ  x59
  ๐Ÿญ x104
  ๐Ÿค– x529
  Colonizer x2
  Industrializer x2
  285 277 MARS
12:14:35 23.06.2023
41 ๐Ÿ’Ž Ise Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 25 Lands
  +3 263 MCoin
  ๐Ÿ  x127
  ๐Ÿญ x1 108
  ๐Ÿค– x2 427
  Colonizer
  Industrializer
  1 837 251 MARS
00:52:01 19.06.2023
26 ๐Ÿ’Ž Vitoria da Conquista Forest ๐ŸŒณ
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 10 Lands
  +151 MCoin
  ๐Ÿ  x58
  ๐Ÿญ x85
  ๐Ÿค– x336
  Colonizer
  349 238 MARS
11:00:05 11.06.2023
rent Shaoguan Grass ๐Ÿƒ
 • 12 Lands
  +191 MCoin
  ๐Ÿ  x57
  ๐Ÿญ x105
  ๐Ÿค– x570
  Colonizer
  Industrializer
  167 130 MARS
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
23:06:21 09.05.2023
rent Hiratsuka Grass ๐Ÿƒ
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  ๐Ÿ  x2 125
  ๐Ÿญ x1 984
  ๐Ÿค– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
22:29:27 09.04.2023
rent Tampere Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  ๐Ÿ  x2 125
  ๐Ÿญ x1 984
  ๐Ÿค– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
16:48:02 20.03.2023
rent Sundsvall Grass ๐Ÿƒ
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  ๐Ÿ  x2 125
  ๐Ÿญ x1 984
  ๐Ÿค– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
22:18:06 10.03.2023
rent Versailles Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  ๐Ÿ  x2 125
  ๐Ÿญ x1 984
  ๐Ÿค– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
23:22:42 18.02.2023
60 ๐Ÿ’Ž Fort Myers Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x28
  ๐Ÿค– x186
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  487 962 MARS
  1 PIO
07:26:01 16.08.2022
10 ๐Ÿ’Ž Vitoria da Conquista Forest ๐ŸŒณ TONPlanetsBot
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
20:01:14 18.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Ise Mineral plateau ๐Ÿ’Ž TONPlanetsBot
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
20:00:23 18.05.2022
10 ๐Ÿ’Ž Dibrugarh Young trees ๐ŸŒฟ TONPlanetsBot
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
20:00:06 18.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Albuquerque Park ๐Ÿฆ TONPlanetsBot
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
20:01:21 14.05.2022
10 ๐Ÿ’Ž Villa Tunari Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
20:00:44 14.05.2022
10 ๐Ÿ’Ž Fort Myers Pure sands ๐Ÿ๏ธ TONPlanetsBot
 • 1 Lands
  ๐Ÿ  x8
  Pioneer
  Colonizer
  111 604 MARS
  1 PIO
15:00:26 13.05.2022


Based on The Open Network TON Blockchain