๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Player game panel ๐ŸŽฎ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 6 6
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 4 1 5
Sugar cane ๐Ÿญ 4 4
Wheat field ๐Ÿž 4 4
Young trees ๐ŸŒฟ 2 2
Park ๐Ÿฆ 4 1 5
Rice fields ๐ŸŒพ 4 4
Forest ๐ŸŒณ 3 3
Root crops ๐Ÿฅ• 2 1 3
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž 1 1
Pure sands ๐Ÿ๏ธ 1 1
Glacier โ„๏ธ
All lands 34 2 1 1 38MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
0 ๐Ÿ’Žtransfer Como Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 25 Lands
  +1 236 MCoin
  ๐Ÿ  x243
  ๐Ÿญ x363
  ๐Ÿค– x2 200
  Colonizer x2
  Industrializer
  8 238 868 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
19:50:11 19.07.2024
0 ๐Ÿ’Žtransfer Perris Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 35 Lands
  +1 041 MCoin
  ๐Ÿ  x332
  ๐Ÿญ x233
  ๐Ÿค– x1 955
  Colonizer
  3 449 494 MARS
19:56:04 12.07.2024
20 ๐Ÿ’Ž Campina Grande Wheat field ๐Ÿž
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 42 Lands
  +2 389 MCoin
  ๐Ÿ  x254
  ๐Ÿญ x476
  ๐Ÿค– x3 420
  Colonizer
  804 829 MARS
00:42:04 15.01.2024
15.5 ๐Ÿ’Ž Karakopru Young trees ๐ŸŒฟ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
11:03:05 27.12.2023
rent Telde Grass ๐Ÿƒ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 0 Lands
  ๐Ÿ 
  ๐Ÿค–

  3 462 MARS
17:05:24 12.08.2023
rent Chorzow Sugar cane ๐Ÿญ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 0 Lands
  ๐Ÿ 
  ๐Ÿค–

  3 462 MARS
17:00:51 12.08.2023
rent San Cristobal Verapaz Park ๐Ÿฆ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 0 Lands
  ๐Ÿ 
  ๐Ÿค–

  3 462 MARS
16:59:21 12.08.2023
rent Rodriguez Root crops ๐Ÿฅ•
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 0 Lands
  ๐Ÿ 
  ๐Ÿค–

  3 462 MARS
16:57:37 12.08.2023
rent Gent Root crops ๐Ÿฅ•
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
13:26:09 12.08.2023
11 ๐Ÿ’Ž Sultan Kudarat Grass ๐Ÿƒ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
21:44:25 07.08.2023
10 ๐Ÿ’Ž Bade Grass ๐Ÿƒ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
21:43:02 07.08.2023
16 ๐Ÿ’Ž Maina Park ๐Ÿฆ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
17:01:35 26.07.2023
25 ๐Ÿ’Ž Nalgonda Forest ๐ŸŒณ
 • 13 Lands
  1 Rent
  -1 006 MCoin
  ๐Ÿ  x111
  ๐Ÿญ x179
  ๐Ÿค– x870
  Colonizer
  Industrializer
  733 726 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
19:34:25 22.07.2023
20 ๐Ÿ’Ž Ciudad Rio Bravo Young trees ๐ŸŒฟ
 • 2 Lands
  +22 MCoin
  ๐Ÿ  x160
  ๐Ÿญ x71
  ๐Ÿค– x789
  Industrializer
  114 490 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
11:16:02 22.07.2023
7.5 ๐Ÿ’Ž Xushan Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
19:21:02 26.06.2023
7.49 ๐Ÿ’Ž Al `Amarah Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
17:42:35 26.06.2023
15 ๐Ÿ’Ž Rodriguez Root crops ๐Ÿฅ•
 • 54 Lands
  3 Rent
  +834 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x996
  ๐Ÿค– x6 035
  Colonizer
  Industrializer
  22 806 248 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
14:15:24 26.06.2023
24 ๐Ÿ’Ž Arlit Rice fields ๐ŸŒพ
 • 64 Lands
  +456 MCoin
  ๐Ÿ  x80
  ๐Ÿญ x107
  ๐Ÿค– x619
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 790 906 MARS
  1 PIO
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
14:14:24 26.06.2023
29.9 ๐Ÿ’Ž Nagasaki Forest ๐ŸŒณ
 • 64 Lands
  +456 MCoin
  ๐Ÿ  x80
  ๐Ÿญ x107
  ๐Ÿค– x619
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 790 906 MARS
  1 PIO
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
14:13:24 26.06.2023
14 ๐Ÿ’Ž Sanming Root crops ๐Ÿฅ•
 • 5 Lands
  +1 MCoin
  ๐Ÿ  x4
  ๐Ÿค–

  7 751 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
14:09:01 26.06.2023
7 ๐Ÿ’Ž Grenoble Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 5 Lands
  +1 MCoin
  ๐Ÿ  x4
  ๐Ÿค–

  7 751 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
14:01:36 26.06.2023
8 ๐Ÿ’Ž La Banda Wheat field ๐Ÿž
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
13:49:01 26.06.2023
25 ๐Ÿ’Ž Santiago de Cuba Forest ๐ŸŒณ
 • 54 Lands
  3 Rent
  +834 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x996
  ๐Ÿค– x6 035
  Colonizer
  Industrializer
  22 806 248 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
01:39:02 25.06.2023
14.5 ๐Ÿ’Ž Brescia Root crops ๐Ÿฅ•
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
01:38:13 25.06.2023
14.5 ๐Ÿ’Ž Opole Park ๐Ÿฆ
 • 14 Lands
  +9 MCoin
  ๐Ÿ  x36
  ๐Ÿค– x113
  Colonizer
  Industrializer
  18 795 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
13:08:02 24.06.2023
9.5 ๐Ÿ’Ž La Florida Wheat field ๐Ÿž
 • 54 Lands
  3 Rent
  +834 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x996
  ๐Ÿค– x6 035
  Colonizer
  Industrializer
  22 806 248 MARS
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 024 MARS
21:18:12 23.06.2023


Based on The Open Network TON Blockchain