๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 2 2
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 3 3
Sugar cane ๐Ÿญ 1 2 3
Wheat field ๐Ÿž 1 1
Young trees ๐ŸŒฟ 1 1
Park ๐Ÿฆ 1 1
Rice fields ๐ŸŒพ
Forest ๐ŸŒณ
Root crops ๐Ÿฅ•
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
Pure sands ๐Ÿ๏ธ 1 1
Glacier โ„๏ธ
All lands 9 2 1 12MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
0 ๐Ÿ’Žtransfer Laixi Grass ๐Ÿƒ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
00:10:05 01.12.2023
rent Rishon LeZiyyon Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 190 Lands
  -942 MCoin
  ๐Ÿ  x2 125
  ๐Ÿญ x1 958
  ๐Ÿค– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 875 966 MARS
  3 PIO
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
15:25:21 15.10.2023
rent Lucca Young trees ๐ŸŒฟ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
20:45:53 12.08.2023
rent Gent Root crops ๐Ÿฅ•
 • 38 Lands
  +1 841 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x411
  ๐Ÿค– x3 815

  1 364 083 MARS
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
13:26:09 12.08.2023
rent Iizuka Rice fields ๐ŸŒพ
 • 55 Lands
  1 Rent
  +1 980 MCoin
  ๐Ÿ  x479
  ๐Ÿญ x471
  ๐Ÿค– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 069 106 MARS
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
09:56:42 12.08.2023
rent Athi River Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
09:27:01 21.07.2023
rent Kasuga Rice fields ๐ŸŒพ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
21:49:22 06.07.2023
rent Sharjah Young trees ๐ŸŒฟ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
20:51:23 04.07.2023
rent Maimanah Forest ๐ŸŒณ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
20:51:15 04.07.2023
rent Athi River Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
09:26:52 21.06.2023
rent Athi River Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
09:12:29 22.05.2023
rent Salvador Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
18:12:29 31.03.2023
rent Williamsburg Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 17 Lands
  +288 MCoin
  ๐Ÿ  x49
  ๐Ÿญ x98
  ๐Ÿค– x726
  Colonizer x2
  1 245 746 MARS
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
18:11:39 31.03.2023
rent Salvador Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
17:44:08 27.02.2023
0.59 ๐Ÿ’Žtransfer Ciudad Hidalgo Park ๐Ÿฆ
 • 54 Lands
  3 Rent
  +834 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x996
  ๐Ÿค– x6 035
  Colonizer
  Industrializer
  22 806 248 MARS
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
13:37:36 15.02.2023
rent Salvador Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
23:40:07 26.01.2023
0.53 ๐Ÿ’Žtransfer Temirtau Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 54 Lands
  3 Rent
  +834 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x996
  ๐Ÿค– x6 035
  Colonizer
  Industrializer
  22 806 248 MARS
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
16:53:48 18.01.2023
rent Salvador Wheat field ๐Ÿž
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
23:21:21 27.12.2022
9 ๐Ÿ’Ž Ndola Sugar cane ๐Ÿญ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
15:02:22 09.12.2022
6 ๐Ÿ’Ž Palghat Grass ๐Ÿƒ
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
18:34:25 16.10.2022
11 ๐Ÿ’Ž Ternate Pure sands ๐Ÿ๏ธ TONPlanetsBot
 • 12 Lands
  +390 MCoin
  ๐Ÿ  x72
  ๐Ÿญ x102
  ๐Ÿค– x1 129
  Colonizer
  3 673 720 MARS
15:01:21 25.06.2022


Based on The Open Network TON Blockchain