๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

Show lands on the map ๐Ÿ—บ๏ธ

Player game panel ๐ŸŽฎ

Game items ๐Ÿ˜๏ธ

Biome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass ๐Ÿƒ 11 1 1 13
Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ 7 7
Sugar cane ๐Ÿญ 12 2 14
Wheat field ๐Ÿž 6 6
Young trees ๐ŸŒฟ 9 9
Park ๐Ÿฆ 1 2 3
Rice fields ๐ŸŒพ 2 2
Forest ๐ŸŒณ 3 3
Root crops ๐Ÿฅ• 3 1 4
Mineral plateau ๐Ÿ’Ž 1 1
Pure sands ๐Ÿ๏ธ 1 1 2
Glacier โ„๏ธ 1 1
All lands 53 9 1 1 1 65MCoin MDay

๐Ÿ’ฑ Transactions
Price Land From To whom Date
rent Laoag Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  1 Rent
  +873 MCoin
  ๐Ÿ  x107
  ๐Ÿญ x395
  ๐Ÿค– x1 331

  73 454 MARS
20:30:02 15.05.2024
rent Brockton Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  1 Rent
  +873 MCoin
  ๐Ÿ  x107
  ๐Ÿญ x395
  ๐Ÿค– x1 331

  73 454 MARS
19:29:07 12.05.2024
rent San Fernando Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  1 Rent
  +873 MCoin
  ๐Ÿ  x107
  ๐Ÿญ x395
  ๐Ÿค– x1 331

  73 454 MARS
08:04:44 08.05.2024
rent Namur Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  1 Rent
  +873 MCoin
  ๐Ÿ  x107
  ๐Ÿญ x395
  ๐Ÿค– x1 331

  73 454 MARS
07:51:46 08.05.2024
rent Chikusei Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  1 Rent
  +3 MCoin
  ๐Ÿ  x26
  ๐Ÿญ x12
  ๐Ÿค– x75

  77 MARS
15:32:38 14.04.2024
rent Changping Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
16:45:31 07.04.2024
rent Bapatla Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:50:56 07.04.2024
rent Akure Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  1 Rent
  +873 MCoin
  ๐Ÿ  x107
  ๐Ÿญ x395
  ๐Ÿค– x1 331

  73 454 MARS
12:17:45 07.04.2024
rent Welkom Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 12 Lands
  1 Rent
  +873 MCoin
  ๐Ÿ  x107
  ๐Ÿญ x395
  ๐Ÿค– x1 331

  73 454 MARS
12:05:46 07.04.2024
0.5 ๐Ÿ’Ž Alberton Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x41
  ๐Ÿญ x6
  ๐Ÿค– x131

  14 477 MARS
08:57:03 02.04.2024
35 ๐Ÿ’Ž Xiangcheng Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 3 Lands
  +18 MCoin
  ๐Ÿ  x11
  ๐Ÿญ
  ๐Ÿค– x136

  3 542 MARS
08:48:24 03.09.2023
13 ๐Ÿ’Ž Ciudad de Melilla Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  ๐Ÿ  x270
  ๐Ÿญ x465
  ๐Ÿค– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
18:00:25 05.07.2023
24 ๐Ÿ’Ž Arlit Rice fields ๐ŸŒพ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 37 Lands
  +2 722 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x391
  ๐Ÿค– x3 815

  1 346 216 MARS
14:14:24 26.06.2023
29.9 ๐Ÿ’Ž Nagasaki Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 37 Lands
  +2 722 MCoin
  ๐Ÿ  x549
  ๐Ÿญ x391
  ๐Ÿค– x3 815

  1 346 216 MARS
14:13:24 26.06.2023
50 ๐Ÿ’Ž Mianyang Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 10 Lands
  +151 MCoin
  ๐Ÿ  x58
  ๐Ÿญ x85
  ๐Ÿค– x336
  Colonizer
  349 238 MARS
12:40:26 19.06.2023
0.43 ๐Ÿ’Žtransfer Ciudad de la Costa Sugar cane ๐Ÿญ
 • 69 Lands
  +783 MCoin
  ๐Ÿ  x287
  ๐Ÿญ x161
  ๐Ÿค– x1 866
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  20 126 922 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:48:48 15.06.2023
0.41 ๐Ÿ’Žtransfer Laibin Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 69 Lands
  +783 MCoin
  ๐Ÿ  x287
  ๐Ÿญ x161
  ๐Ÿค– x1 866
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  20 126 922 MARS
  1 PIO
12:42:01 15.06.2023
15 ๐Ÿ’Ž Picos Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:27:28 06.05.2023
17 ๐Ÿ’Ž Dongning Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 51 Lands
  +387 MCoin
  ๐Ÿ  x78
  ๐Ÿญ x85
  ๐Ÿค– x1 038
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer
  15 857 250 MARS
15:21:05 15.03.2023
60 ๐Ÿ’Ž Liangshi Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 24 Lands
  +356 MCoin
  ๐Ÿ  x41
  ๐Ÿญ x107
  ๐Ÿค– x542
  Pioneer
  Colonizer x4
  Industrializer
  4 590 016 MARS
16:31:54 07.03.2023
0.86 ๐Ÿ’Žtransfer Iwakuni Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:55:05 18.11.2022
0.43 ๐Ÿ’Žtransfer Cleveland Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:52:57 18.11.2022
0.86 ๐Ÿ’Žtransfer Tracy Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:14:42 16.11.2022
6.68 ๐Ÿ’Žtransfer Azare Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 15 Lands
  +12 MCoin
  ๐Ÿ  x11
  ๐Ÿญ x2
  ๐Ÿค– x38
  Pioneer
  Colonizer
  935 948 MARS
  1 PIO
14:07:27 05.10.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Mikhaylovsk Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:49:26 17.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Toyomamachi-teraike Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
21:49:26 17.09.2022
15 ๐Ÿ’Ž Hengbei Sugar cane ๐Ÿญ
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:02:21 17.09.2022
8 ๐Ÿ’Ž Adilabad Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
13:57:06 17.09.2022
20 ๐Ÿ’Ž Serpukhov Root crops ๐Ÿฅ•
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
13:54:04 17.09.2022
20 ๐Ÿ’Ž Hapur Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  ๐Ÿ  x561
  ๐Ÿญ x825
  ๐Ÿค– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
13:52:18 17.09.2022
3 ๐Ÿ’Ž Guelmim Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:47:03 16.09.2022
20 ๐Ÿ’Ž Gaomi Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:41:51 16.09.2022
20 ๐Ÿ’Ž Denton Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:39:20 16.09.2022
9 ๐Ÿ’Ž Charsadda Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:58:49 16.09.2022
9 ๐Ÿ’Ž Le Bardo Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:56:35 16.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Liangshi Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:01 16.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Mianyang Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:01 16.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Toyomamachi-teraike Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:01 16.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer San Fernando Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:01 16.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Nagasaki Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:01 16.09.2022
6 ๐Ÿ’Ž Votuporanga Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
07:04:37 16.09.2022
6.95 ๐Ÿ’Ž Arlit Rice fields ๐ŸŒพ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
07:00:45 16.09.2022
7.5 ๐Ÿ’Ž Dongning Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
06:07:18 16.09.2022
8.2 ๐Ÿ’Ž Ibri Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
05:54:34 16.09.2022
8.92 ๐Ÿ’Ž Charsadda Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
05:47:39 16.09.2022
9.7 ๐Ÿ’Ž Quixeramobim Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands

  6 282 MARS
00:05:37 16.09.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Guelma Rice fields ๐ŸŒพ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
10:35:14 30.08.2022
34 ๐Ÿ’Ž Welkom Root crops ๐Ÿฅ• TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
22:11:52 27.08.2022
16.5 ๐Ÿ’Ž Francisco Morato Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
00:13:02 20.08.2022
10 ๐Ÿ’Ž Valparaiso Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
21:41:06 19.08.2022
30 ๐Ÿ’Ž Berdychiv Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:05:39 19.08.2022
29 ๐Ÿ’Ž Ribeirao das Neves Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x2

  2 233 MARS
00:38:29 19.08.2022
10.1 ๐Ÿ’Ž Tiaong Grass ๐Ÿƒ
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
00:07:45 19.08.2022
17.7 ๐Ÿ’Ž Lavras Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:42:08 18.08.2022
16.1 ๐Ÿ’Ž Dongning Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:39:17 18.08.2022
16.9 ๐Ÿ’Ž Brasov Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:49:55 18.08.2022
15.1 ๐Ÿ’Ž Qaracuxur Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:45:29 18.08.2022
20 ๐Ÿ’Ž Nampo Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
11:29:59 18.08.2022
22 ๐Ÿ’Ž Changping Grass ๐Ÿƒ
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:27:41 18.08.2022
0 ๐Ÿ’Žtransfer Mocamedes Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
22:39:14 16.08.2022
18 ๐Ÿ’Ž Shuangyashan Wheat field ๐Ÿž TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:04:59 15.08.2022
Berdychiv Forest ๐ŸŒณ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
22:38:39 15.08.2022
11.1 ๐Ÿ’Ž Tiaong Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
12:59:06 05.08.2022
16.5 ๐Ÿ’Ž Yukuhashi Sugar cane ๐Ÿญ
 • 0 Lands
  ๐Ÿค–

  15 214 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:56:49 05.08.2022
Oeiras Young trees ๐ŸŒฟ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:31:49 30.07.2022
30 ๐Ÿ’Ž Oradea Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:00:20 30.07.2022
34.7 ๐Ÿ’Ž Chikusei Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:16:41 24.07.2022
13 ๐Ÿ’Ž Laoag Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:14:17 24.07.2022
13 ๐Ÿ’Ž Hilversum Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:12:52 24.07.2022
17 ๐Ÿ’Ž Corrientes Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 9 Lands
  +3 MCoin
  ๐Ÿ  x4
  ๐Ÿญ x3
  ๐Ÿค– x9
  Colonizer
  11 912 MARS
14:11:00 24.07.2022
11.5 ๐Ÿ’Ž High Wycombe Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:04:57 24.07.2022
11.5 ๐Ÿ’Ž Shouguang Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:03:37 24.07.2022
11 ๐Ÿ’Ž Alberton Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:30:38 23.07.2022
23 ๐Ÿ’Ž Xiangcheng Park ๐Ÿฆ
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  ๐Ÿ  x270
  ๐Ÿญ x465
  ๐Ÿค– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:11:28 10.07.2022
24 ๐Ÿ’Ž Denton Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:25:54 09.07.2022
10 ๐Ÿ’Ž Quevedo Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:24:58 08.07.2022
10 ๐Ÿ’Ž Valparaiso Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:23:36 08.07.2022
20 ๐Ÿ’Ž Corrientes Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:16:36 08.07.2022
10 ๐Ÿ’Ž Funing Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:36:57 08.07.2022
16.5 ๐Ÿ’Ž Omsk Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
13:09:59 03.07.2022
15 ๐Ÿ’Ž Tracy Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:50:20 03.07.2022
15 ๐Ÿ’Ž Beichengqu Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:49:07 03.07.2022
10 ๐Ÿ’Ž Tiaong Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:42:41 03.07.2022
15 ๐Ÿ’Ž Elk Grove Rice fields ๐ŸŒพ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  ๐Ÿ  x144
  ๐Ÿญ x345
  ๐Ÿค– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
10:59:57 03.07.2022
45 ๐Ÿ’Ž Mianyang Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:40:09 30.06.2022
Dondo Sugar cane ๐Ÿญ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:03:55 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Budapest Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:03:27 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Dublin Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:02:30 25.06.2022
Charsadda Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:01:58 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Ciudad de Melilla Wheat field ๐Ÿž TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:01:36 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Guelma Rice fields ๐ŸŒพ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:00:49 25.06.2022
Elk Grove Rice fields ๐ŸŒพ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:00:27 25.06.2022
Infanta Grass ๐Ÿƒ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:00:27 25.06.2022
11 ๐Ÿ’Ž Myrtle Beach Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:00:13 25.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Maturin Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 9 Lands
  +2 MCoin
  ๐Ÿ  x3
  ๐Ÿค– x3
  Colonizer x2
  57 015 MARS
  1 PIO
22:39:58 24.06.2022
22 ๐Ÿ’Ž Nampo Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
10:48:03 23.06.2022
11.99 ๐Ÿ’Ž Bapatla Grass ๐Ÿƒ
 • 23 Lands
  1 Rent
  +1 007 MCoin
  ๐Ÿ  x225
  ๐Ÿญ x303
  ๐Ÿค– x2 341
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  3 118 477 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
07:42:40 20.06.2022
12 ๐Ÿ’Ž Zhuozhou Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:19:02 19.06.2022
11.89 ๐Ÿ’Ž Piracununga Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  ๐Ÿ  x144
  ๐Ÿญ x345
  ๐Ÿค– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
01:15:06 19.06.2022
11.8 ๐Ÿ’Ž Hyderabad City Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  ๐Ÿ  x690
  ๐Ÿญ x1 004
  ๐Ÿค– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:40:57 18.06.2022
16 ๐Ÿ’Ž Varginha Sugar cane ๐Ÿญ
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  ๐Ÿ  x270
  ๐Ÿญ x465
  ๐Ÿค– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:09:22 16.06.2022
110 ๐Ÿ’Ž Liangshi Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:12:33 14.06.2022
27 ๐Ÿ’Ž Ribeirao das Neves Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:40:33 14.06.2022
12.9 ๐Ÿ’Ž Adilabad Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:55:42 14.06.2022
18 ๐Ÿ’Ž Kpalime Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:51:27 14.06.2022
18 ๐Ÿ’Ž Vigo Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:51:17 14.06.2022
18 ๐Ÿ’Ž Votuporanga Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:38:50 14.06.2022
15 ๐Ÿ’Ž Leizhou Young trees ๐ŸŒฟ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
17:31:49 14.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Quixeramobim Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
13:50:41 14.06.2022
12 ๐Ÿ’Ž Laibin Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:29:48 14.06.2022
100 ๐Ÿ’Ž Akure Glacier โ„๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
22:39:21 13.06.2022
22 ๐Ÿ’Ž Hapur Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:55:23 12.06.2022
32.5 ๐Ÿ’Ž Lajeado Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:02:38 11.06.2022
26 ๐Ÿ’Ž Namur Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:11:03 11.06.2022
10.8 ๐Ÿ’Ž Piedecuesta Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 0 Lands
  ๐Ÿ  x3
  ๐Ÿค– x2
  Colonizer
  2 130 MARS
17:50:16 11.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Kpalime Wheat field ๐Ÿž TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
16:02:35 11.06.2022
Binan Park ๐Ÿฆ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
16:02:32 11.06.2022
10 ๐Ÿ’Ž Mikhaylovsk Pure sands ๐Ÿ๏ธ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
16:01:47 11.06.2022
Piedecuesta Grass ๐Ÿƒ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
16:01:37 11.06.2022
9.99 ๐Ÿ’Ž Le Bardo Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
09:22:23 11.06.2022
89 ๐Ÿ’Ž Toyomamachi-teraike Pure sands ๐Ÿ๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
14:59:26 09.06.2022
30 ๐Ÿ’Ž Nagasaki Forest ๐ŸŒณ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
08:04:58 09.06.2022
45 ๐Ÿ’Ž Nova Serrana Mineral plateau ๐Ÿ’Ž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:43:58 08.06.2022
25 ๐Ÿ’Ž Krasnogorsk Rice fields ๐ŸŒพ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
22:47:45 06.06.2022
22 ๐Ÿ’Ž Vasteras Park ๐Ÿฆ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:48:31 05.06.2022
25 ๐Ÿ’Ž Groznyy Sugar cane ๐Ÿญ
 • 3 Lands
  +6 MCoin
  ๐Ÿ  x28
  ๐Ÿญ x6
  ๐Ÿค– x100
  Colonizer x2
  2 120 MARS
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
13:28:58 05.06.2022
35 ๐Ÿ’Ž Yanggao Sugar cane ๐Ÿญ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
10:34:17 30.05.2022
13.5 ๐Ÿ’Ž Brasov Wheat field ๐Ÿž
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  ๐Ÿ  x270
  ๐Ÿญ x465
  ๐Ÿค– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:50:46 29.05.2022
15.5 ๐Ÿ’Ž Vigo Wheat field ๐Ÿž
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  ๐Ÿ  x270
  ๐Ÿญ x465
  ๐Ÿค– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:46:56 29.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Targoviste Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
16:05:39 29.05.2022
11.11 ๐Ÿ’Ž Taranto Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:56:56 28.05.2022
12 ๐Ÿ’Ž Pskov Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:08:05 28.05.2022
16.2 ๐Ÿ’Ž Pergamino Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  ๐Ÿ  x144
  ๐Ÿญ x345
  ๐Ÿค– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
19:58:07 28.05.2022
20 ๐Ÿ’Ž San Fernando Root crops ๐Ÿฅ•
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:48:53 28.05.2022
16.5 ๐Ÿ’Ž Caimbambo Wheat field ๐Ÿž
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:26:14 28.05.2022
25 ๐Ÿ’Ž Encheng Rice fields ๐ŸŒพ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:19:21 28.05.2022
Gomez Palacio Forest ๐ŸŒณ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:25 28.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Hejin Young trees ๐ŸŒฟ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:01:24 28.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Domodedovo Young trees ๐ŸŒฟ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:00:50 28.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Mabinay Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:00:27 28.05.2022
Guelmim Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
11:00:23 28.05.2022
15 ๐Ÿ’Ž Pergamino Wheat field ๐Ÿž
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  ๐Ÿ  x144
  ๐Ÿญ x345
  ๐Ÿค– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
08:53:50 28.05.2022
6 ๐Ÿ’Ž Tiaong Grass ๐Ÿƒ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
18:57:41 27.05.2022
12 ๐Ÿ’Ž Heidelberg Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
19:49:38 21.05.2022
Mocamedes Grass ๐Ÿƒ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:01:24 21.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Miass Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:01:19 21.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Lavras Park ๐Ÿฆ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:00:49 21.05.2022
Piracununga Grass ๐Ÿƒ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
12:00:37 21.05.2022
Tiaong Grass ๐Ÿƒ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:46:26 19.05.2022
Azare Glacier โ„๏ธ free
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
21:46:17 19.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Hohhot Rocky inspection ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:04:09 18.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Maturin Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:03:52 18.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Laiyuan Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:03:34 18.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Targoviste Grass ๐Ÿƒ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:03:01 18.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Brockton Glacier โ„๏ธ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:00:22 18.05.2022
10 ๐Ÿ’Ž Muzaffarabad Forest ๐ŸŒณ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
20:01:58 14.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Hitachi Young trees ๐ŸŒฟ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:03:56 13.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Ibri Sugar cane ๐Ÿญ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:03:24 13.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Arlit Rice fields ๐ŸŒพ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:02:38 13.05.2022
5 ๐Ÿ’Ž Vasteras Park ๐Ÿฆ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:02:06 13.05.2022
10 ๐Ÿ’Ž Tsuchiura Pure sands ๐Ÿ๏ธ TONPlanetsBot
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  ๐Ÿ  x84
  ๐Ÿญ x110
  ๐Ÿค– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
15:00:31 13.05.2022


Based on The Open Network TON Blockchain