đŸ‡·đŸ‡ș

Show lands on the map đŸ—ș

Player game panel 🎼

Game items đŸ˜ïžBiome Common Island Sea Lake VIP Several features Total
Grass 🍃 20 20
Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž 15 15
Sugar cane 🍭 15 4 19
Wheat field 🍞 6 6
Young trees 🌿 5 5
Park 🐩 9 9
Rice fields đŸŒŸ 4 4
Forest 🌳 3 4 7
Root crops đŸ„• 4 4
Mineral plateau 💎 6 6
Pure sands đŸïž 3 3
Glacier ❄ 3 3
All lands 90 8 3 101MCoin MDay

đŸ’± Transactions
Price Land From To whom Date
0 💎transfer Cottbus Sugar cane 🍭
 • 15 Lands
  +660 MCoin
  🏠 x138
  🏭 x339
  đŸ€– x1 173
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  153 854 MARS
18:04:04 24.05.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:24:33 30.04.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:40:02 20.04.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:30:02 10.04.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:25:02 31.03.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:25:01 21.03.2024
0 💎transfer Akishima Park 🐩
 • 19 Lands
  +364 MCoin
  🏠 x55
  🏭 x110
  đŸ€– x614
  Colonizer
  Industrializer
  7 382 712 MARS
  1 PIO
14:50:06 19.03.2024
0 💎transfer Waterbury Park 🐩
 • 19 Lands
  +364 MCoin
  🏠 x55
  🏭 x110
  đŸ€– x614
  Colonizer
  Industrializer
  7 382 712 MARS
  1 PIO
14:48:04 19.03.2024
0 💎transfer Terrebonne Mineral plateau 💎
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
10:52:04 16.03.2024
0 💎transfer Richardson Mineral plateau 💎
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  🏠 x144
  🏭 x345
  đŸ€– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
13:55:06 15.03.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:20:02 11.03.2024
rent Lowestoft Grass 🍃
 • 0 Lands
  1 Rent
  +1 MCoin
  🏠 x2
  🏭 x5
  đŸ€– x14

  7 679 MARS
15:19:45 09.03.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:20:01 01.03.2024
8 💎 Phuket Grass 🍃
13:27:04 29.02.2024
rent Rosario Grass 🍃
14:43:07 23.02.2024
rent Pingtung Grass 🍃
14:42:51 23.02.2024
rent Paulo Afonso Grass 🍃
14:42:42 23.02.2024
rent Monteria Grass 🍃
14:42:34 23.02.2024
rent Lowestoft Grass 🍃
14:42:28 23.02.2024
rent Ende Grass 🍃
14:42:22 23.02.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:20:01 20.02.2024
8.4 💎 Comodoro Rivadavia Grass 🍃
22:58:06 15.02.2024
9.7 💎 Elblag Sugar cane 🍭
22:58:04 15.02.2024
rent Gandia Grass 🍃
 • 0 Lands
  🏠
  🏭 x6
  đŸ€– x11
20:08:34 14.02.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:15:02 10.02.2024
rent Pointe-a-Pitre Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 0 Lands
  đŸ€– x6

  87 268 MARS
15:57:12 04.02.2024
rent Hrodna Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 0 Lands
  đŸ€–
15:57:05 04.02.2024
rent Velez-Malaga Grass 🍃
15:56:57 04.02.2024
rent Rosario Grass 🍃
15:56:49 04.02.2024
rent Pingtung Grass 🍃
15:56:39 04.02.2024
rent Paulo Afonso Grass 🍃
15:56:33 04.02.2024
rent Monteria Grass 🍃
15:56:26 04.02.2024
rent Lowestoft Grass 🍃
 • 0 Lands
  🏠 x7
  🏭 x12
  đŸ€– x36

  18 511 MARS
15:56:17 04.02.2024
rent Gandia Grass 🍃
15:56:09 04.02.2024
rent Ende Grass 🍃
15:56:01 04.02.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:10:02 31.01.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:10:01 21.01.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:10:01 11.01.2024
rent Paulo Afonso Grass 🍃
 • 0 Lands
  🏠 x4
  🏭 x6
  đŸ€– x18

  65 866 MARS
14:13:59 04.01.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:10:01 01.01.2024
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:05:02 22.12.2023
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
18:03:29 12.12.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
14:10:01 04.12.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
14:10:01 24.11.2023
0 💎transfer Suncheon Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
16:37:04 18.11.2023
0 💎transfer Suncheon Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
16:35:05 18.11.2023
0 💎transfer Surrey Grass 🍃
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
16:17:04 18.11.2023
0 💎transfer Surrey Grass 🍃
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
16:01:04 18.11.2023
rent Hrodna Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 0 Lands
  🏠 x48
  🏭 x24
  đŸ€– x337

  1 489 MARS
21:54:28 17.11.2023
rent Tajimi Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +1 MCoin
  🏠 x16
  đŸ€– x3

  1 131 414 MARS
21:54:09 17.11.2023
13.5 💎 Brasov Wheat field 🍞
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
14:14:27 16.11.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
14:10:01 14.11.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
14:06:45 04.11.2023
rent Serra Talhada Sugar cane 🍭
23:23:33 26.10.2023
rent Kusatsu Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
23:23:27 26.10.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:36:01 24.10.2023
rent Boma Grass 🍃
12:53:54 19.10.2023
rent Takaoka Sugar cane 🍭
22:09:42 18.10.2023
rent Hrodna Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
22:08:55 18.10.2023
rent Gedaref Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 0 Lands

  15 500 MARS
22:08:45 18.10.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:34:02 14.10.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:32:02 04.10.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:30:02 24.09.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:28:02 14.09.2023
rent Kafr ad Dawwar Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
20:56:06 10.09.2023
rent Jatai Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
20:56:04 10.09.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:28:01 04.09.2023
rent Halwan Sugar cane 🍭
20:56:18 26.08.2023
rent Kafr ad Dawwar Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
20:56:01 26.08.2023
rent Monteria Grass 🍃
20:55:42 26.08.2023
rent Lowestoft Grass 🍃
20:55:32 26.08.2023
rent Mositai Wheat field 🍞
20:55:21 26.08.2023
rent Jatai Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
20:55:09 26.08.2023
rent Zrenjanin Wheat field 🍞
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
20:54:54 26.08.2023
rent Boca Raton Sugar cane 🍭
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
20:54:46 26.08.2023
rent Aachen Young trees 🌿
20:53:26 26.08.2023
rent Hrodna Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
20:53:05 26.08.2023
rent Gandia Grass 🍃
20:52:32 26.08.2023
rent Gedaref Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
17:53:26 26.08.2023
rent Boma Grass 🍃
17:53:19 26.08.2023
rent Phatthaya Sugar cane 🍭
17:49:28 26.08.2023
rent Ende Grass 🍃
17:49:17 26.08.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:28:01 25.08.2023
rent Takaoka Sugar cane 🍭
 • 0 Lands
  🏠 x4
  đŸ€– x8

  500 759 MARS
17:00:02 23.08.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:28:01 15.08.2023
rent Takaoka Sugar cane 🍭
 • 0 Lands
  🏠 x4
  đŸ€– x8

  500 759 MARS
16:58:28 08.08.2023
rent Vasteras Park 🐩
 • 0 Lands

  15 500 MARS
15:35:30 08.08.2023
rent Taihe Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 0 Lands

  15 500 MARS
15:35:22 08.08.2023
rent Ende Grass 🍃
16:43:27 04.08.2023
rent Suncheon Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 0 Lands
  🏠 x16
  🏭 x2
  đŸ€– x126

  17 592 MARS
07:30:34 02.08.2023
rent Talara Grass 🍃
19:29:48 01.08.2023
rent Mositai Wheat field 🍞
16:07:55 01.08.2023
rent Pointe-a-Pitre Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 1 Lands
  2 Rent
  +148 MCoin
  🏠 x45
  🏭 x23
  đŸ€– x300

  344 697 MARS
12:11:04 01.08.2023
rent Sanliurfa Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
14:23:10 31.07.2023
rent Pingtung Grass 🍃
14:23:04 31.07.2023
rent Paulo Afonso Grass 🍃
 • 1 Lands
  2 Rent
  +148 MCoin
  🏠 x45
  🏭 x23
  đŸ€– x300

  344 697 MARS
14:16:56 31.07.2023
0.81 💎transfer Takaoka Sugar cane 🍭
 • 69 Lands
  +3 894 MCoin
  🏠 x561
  🏭 x825
  đŸ€– x5 643
  Colonizer x3
  80 145 MARS
12:35:38 31.07.2023
rent Zrenjanin Wheat field 🍞
 • 0 Lands

  15 500 MARS
22:52:34 27.07.2023
rent Sefrou Rice fields đŸŒŸ
 • 8 Lands
  +253 MCoin
  🏠 x61
  🏭 x100
  đŸ€– x558
  Industrializer
  3 599 263 MARS
22:52:25 27.07.2023
rent Fancheng Glacier ❄
21:18:20 25.07.2023
rent Oruro Glacier ❄
21:18:03 25.07.2023
rent Jalandhar Park 🐩
23:20:21 24.07.2023
rent Rosario Grass 🍃
16:52:49 24.07.2023
rent Zhongshan Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
16:52:43 24.07.2023
21 💎 Dubai Park 🐩
 • 13 Lands
  1 Rent
  +499 MCoin
  🏠 x111
  🏭 x182
  đŸ€– x870
  Colonizer
  Industrializer
  732 826 MARS
12:13:24 24.07.2023
11 💎 Surrey Grass 🍃
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
15:24:01 20.07.2023
rent Waterbury Park 🐩
21:28:27 16.07.2023
rent Malard Sugar cane 🍭
 • 4 Lands
  +157 MCoin
  🏠 x41
  🏭 x73
  đŸ€– x320
  Industrializer
  352 245 MARS
21:27:40 16.07.2023
rent Overland Park Sugar cane 🍭
16:09:54 14.07.2023
rent Gandia Grass 🍃
16:09:39 14.07.2023
rent Kasama Forest 🌳
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  🏠 x479
  🏭 x472
  đŸ€– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
22:37:59 10.07.2023
rent Phatthaya Sugar cane 🍭
 • 11 Lands
  +218 MCoin
  🏠 x167
  🏭 x135
  đŸ€– x791

  3 365 409 MARS
22:26:24 10.07.2023
rent Calauag Park 🐩
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
16:14:17 10.07.2023
rent Calauag Park 🐩
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
16:12:48 10.07.2023
rent Velez-Malaga Grass 🍃
 • 11 Lands
  +218 MCoin
  🏠 x167
  🏭 x135
  đŸ€– x791

  3 365 409 MARS
16:44:06 09.07.2023
rent Taihe Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
17:53:42 08.07.2023
rent Zrenjanin Wheat field 🍞
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  🏠 x479
  🏭 x472
  đŸ€– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
20:07:57 07.07.2023
rent Serra Talhada Sugar cane 🍭
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  🏠 x479
  🏭 x472
  đŸ€– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
20:07:50 07.07.2023
rent Lowestoft Grass 🍃
00:01:37 07.07.2023
rent Vasteras Park 🐩
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  🏠 x479
  🏭 x472
  đŸ€– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
00:01:28 07.07.2023
rent Kasuga Rice fields đŸŒŸ
 • 12 Lands
  +377 MCoin
  🏠 x72
  🏭 x105
  đŸ€– x1 129
  Colonizer
  3 636 520 MARS
21:49:22 06.07.2023
rent Kyongju Young trees 🌿
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  🏠 x479
  🏭 x472
  đŸ€– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
21:49:09 06.07.2023
rent Hrodna Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 11 Lands
  +218 MCoin
  🏠 x167
  🏭 x135
  đŸ€– x791

  3 365 409 MARS
21:49:01 06.07.2023
rent Gedaref Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
21:48:52 06.07.2023
rent Boma Grass 🍃
 • 55 Lands
  1 Rent
  +2 049 MCoin
  🏠 x479
  🏭 x472
  đŸ€– x4 205
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  8 052 754 MARS
21:48:45 06.07.2023
rent Oruro Glacier ❄
20:51:36 04.07.2023
rent Sharjah Young trees 🌿
 • 12 Lands
  +377 MCoin
  🏠 x72
  🏭 x105
  đŸ€– x1 129
  Colonizer
  3 636 520 MARS
20:51:23 04.07.2023
rent Maimanah Forest 🌳
 • 12 Lands
  +377 MCoin
  🏠 x72
  🏭 x105
  đŸ€– x1 129
  Colonizer
  3 636 520 MARS
20:51:15 04.07.2023
rent Putian Young trees 🌿
20:52:29 28.06.2023
rent Waterbury Park 🐩
20:52:20 28.06.2023
rent Sefrou Rice fields đŸŒŸ
20:18:54 28.06.2023
rent Rucheng Mineral plateau 💎
 • 25 Lands
  +1 817 MCoin
  🏠 x243
  🏭 x386
  đŸ€– x2 213
  Colonizer x2
  Industrializer
  8 228 660 MARS
18:46:37 28.06.2023
rent Fancheng Glacier ❄
 • 9 Lands
  +140 MCoin
  🏠 x83
  🏭 x82
  đŸ€– x518
  Colonizer
  Industrializer
  23 444 MARS
17:45:54 28.06.2023
rent Zrenjanin Wheat field 🍞
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
17:15:47 28.06.2023
rent Putian Young trees 🌿
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
17:13:28 28.06.2023
rent Nishitokyo Sugar cane 🍭
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
14:35:57 27.06.2023
rent Yumbo Pure sands đŸïž
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
22:01:11 23.06.2023
rent Macapa Pure sands đŸïž
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
19:23:44 16.05.2023
rent Macapa Pure sands đŸïž
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
19:16:16 16.05.2023
1.27 💎transfer Chemnitz Wheat field 🍞
11:40:08 07.05.2023
0.44 💎transfer Mositai Wheat field 🍞
11:39:33 07.05.2023
0.65 💎transfer Serra Talhada Sugar cane 🍭
11:39:23 07.05.2023
15 💎 Tajimi Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
14:17:03 06.05.2023
Hotan Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
13:05:12 25.04.2023
Foshan Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
13:05:11 25.04.2023
Almere Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
13:04:33 25.04.2023
Bahia Blanca Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
13:04:33 25.04.2023
Lisburn Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
13:04:33 25.04.2023
Agadez Grass 🍃 TONPlanetsBot
12:59:10 25.04.2023
Anda Grass 🍃 TONPlanetsBot
12:59:10 25.04.2023
Mountain View Grass 🍃 TONPlanetsBot
12:59:09 25.04.2023
rent Oruro Glacier ❄
 • 15 Lands
  +660 MCoin
  🏠 x138
  🏭 x339
  đŸ€– x1 173
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  153 854 MARS
17:19:38 14.02.2023
7 💎 Monteria Grass 🍃
11:52:01 09.02.2023
rent Kasuga Rice fields đŸŒŸ
 • 9 Lands
  +2 MCoin
  🏠 x3
  đŸ€– x3
  Colonizer x2
  57 015 MARS
  1 PIO
21:19:24 26.12.2022
rent Oruro Glacier ❄
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
17:53:35 26.12.2022
rent Oruro Glacier ❄
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
17:42:50 26.12.2022
0.5 💎 Oruro Glacier ❄
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
17:40:12 26.12.2022
0.5 💎 Oruro Glacier ❄
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
17:32:53 26.12.2022
0 💎transfer Yumbo Pure sands đŸïž TONPlanetsBot
20:25:35 17.12.2022
0.57 💎transfer Shaoyang Wheat field 🍞
18:39:25 03.12.2022
0 💎transfer Zhongshan Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
16:06:19 30.11.2022
8.99 💎 Gandia Grass 🍃
22:03:37 01.11.2022
8.7 💎 Lowestoft Grass 🍃
22:03:29 01.11.2022
1.43 💎transfer Bandar-e Mahshahr Forest 🌳
 • 12 Lands
  +313 MCoin
  🏠 x64
  🏭 x100
  đŸ€– x551
  Colonizer
  Industrializer
  15 195 MARS
12:57:53 31.10.2022
0 💎transfer Yakutsk Sugar cane 🍭
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  🏠 x144
  🏭 x345
  đŸ€– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
12:04:11 22.10.2022
0.66 💎transfer Nishitokyo Sugar cane 🍭
 • 0 Lands
  🏠 x28
  đŸ€– x186
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  487 962 MARS
  1 PIO
23:45:26 28.09.2022
0.71 💎transfer Sunderland Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
20:14:11 27.09.2022
0.71 💎transfer Sunderland Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
15:44:19 26.09.2022
14 💎 Buin Sugar cane 🍭
20:23:05 25.09.2022
0.71 💎transfer Jatai Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  🏠 x144
  🏭 x345
  đŸ€– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
16:52:11 24.09.2022
0.71 💎transfer Tanuku Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  🏠 x144
  🏭 x345
  đŸ€– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
16:12:18 24.09.2022
0.99 💎transfer Bryan Young trees 🌿
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
14:04:56 23.09.2022
0 💎transfer Bryan Young trees 🌿
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
14:00:21 23.09.2022
20 💎 Faridabad Park 🐩
20:07:37 22.09.2022
20 💎 Hassan Park 🐩
20:07:12 22.09.2022
0 💎transfer Salt Lake City Young trees 🌿
 • 55 Lands
  +244 MCoin
  🏠 x47
  🏭 x96
  đŸ€– x424
  Pioneer
  Colonizer
  12 242 437 MARS
  1 PIO
17:19:41 19.09.2022
0 💎transfer Kyongju Young trees 🌿
 • 55 Lands
  +244 MCoin
  🏠 x47
  🏭 x96
  đŸ€– x424
  Pioneer
  Colonizer
  12 242 437 MARS
  1 PIO
17:19:41 19.09.2022
0 💎transfer Kasama Forest 🌳
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
14:54:50 17.09.2022
0 💎transfer Moers Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
14:54:50 17.09.2022
0 💎transfer Oldham Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
14:54:50 17.09.2022
0 💎transfer Chiang Mai Forest 🌳
 • 113 Lands
  +2 102 MCoin
  🏠 x270
  🏭 x465
  đŸ€– x3 680
  Pioneer
  Colonizer x6
  Industrializer x3
  5 900 115 MARS
  2 PIO
14:54:50 17.09.2022
0 💎transfer Bula Sugar cane 🍭
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
13:11:05 17.09.2022
0 💎transfer Irkutsk Sugar cane 🍭
 • 21 Lands
  1 Rent
  +420 MCoin
  🏠 x234
  🏭 x41
  đŸ€– x953
  Colonizer
  8 433 721 MARS
13:11:05 17.09.2022
19.9 💎 Overland Park Sugar cane 🍭
13:04:17 17.09.2022
30 💎 Maimanah Forest 🌳
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
14:07:19 05.09.2022
10 💎 Hrodna Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
11:47:14 05.09.2022
9.5 💎 Pointe-a-Pitre Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
11:47:02 05.09.2022
18 💎 Boca Raton Sugar cane 🍭
11:43:07 05.09.2022
11 💎 Kusatsu Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
11:42:55 05.09.2022
25 💎 Sefrou Rice fields đŸŒŸ
11:42:43 05.09.2022
30 💎 Ede Root crops đŸ„•
11:31:47 05.09.2022
30 💎 Moroni Wheat field 🍞
17:01:02 03.09.2022
21 💎 Zrenjanin Wheat field 🍞
 • 13 Lands
  1 Rent
  +499 MCoin
  🏠 x111
  🏭 x182
  đŸ€– x870
  Colonizer
  Industrializer
  732 826 MARS
17:00:43 03.09.2022
0 💎transfer Jinshan Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 15 Lands
  +660 MCoin
  🏠 x138
  🏭 x339
  đŸ€– x1 173
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  153 854 MARS
11:57:05 30.08.2022
221 💎 Macapa Pure sands đŸïž TONPlanetsBot
15:30:12 27.08.2022
10 💎 Jinshan Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
10:47:17 26.08.2022
23 💎 Guadalajara de Buga Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
18:36:59 15.08.2022
31 💎 Monza Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
10:21:00 15.08.2022
30 💎 Talara Grass 🍃 TONPlanetsBot
15:00:52 30.07.2022
30 💎 Cambridge Glacier ❄ TONPlanetsBot
15:00:35 30.07.2022
15 💎 Lodi Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
21:33:32 23.07.2022
15 💎 Bryan Young trees 🌿 TONPlanetsBot
21:33:04 23.07.2022
15 💎 Suncheon Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
21:32:48 23.07.2022
15 💎 Deo Forest 🌳 TONPlanetsBot
21:32:37 23.07.2022
15 💎 Smolensk Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
21:32:16 23.07.2022
11 💎 Garanhuns Wheat field 🍞 TONPlanetsBot
21:31:25 23.07.2022
35 💎 Chemnitz Wheat field 🍞
13:46:49 07.07.2022
24.8 💎 Halwan Sugar cane 🍭
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
13:12:36 07.07.2022
10.3 💎 Gujranwala Grass 🍃
 • 0 Lands
  🏠 x28
  đŸ€– x186
  Pioneer
  Colonizer
  Industrializer
  487 962 MARS
  1 PIO
13:02:41 07.07.2022
9 💎 Etah Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
18:48:37 28.06.2022
9 💎 Gedaref Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
18:48:22 28.06.2022
9.7 💎 Tanuku Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 34 Lands
  +2 176 MCoin
  🏠 x272
  🏭 x618
  đŸ€– x3 092
  Colonizer x6
  Industrializer x2
  88 763 739 MARS
17:09:47 28.06.2022
9.5 💎 Ma`arrat an Nu`man Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  🏠 x2 125
  🏭 x1 984
  đŸ€– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
17:09:31 28.06.2022
25 💎 Isiro Forest 🌳
 • 54 Lands
  5 Rent
  +4 549 MCoin
  🏠 x690
  🏭 x1 004
  đŸ€– x6 044
  Colonizer x2
  Industrializer
  22 800 246 MARS
17:09:01 28.06.2022
26 💎 Bremerhaven Forest 🌳
17:07:45 28.06.2022
89 💎 Saint-Marc Pure sands đŸïž
23:55:51 25.06.2022
15 💎 Jalandhar Park 🐩
23:53:49 25.06.2022
13.9 💎 Calauag Park 🐩
23:53:35 25.06.2022
11 💎 Gosport Root crops đŸ„• TONPlanetsBot
15:04:18 25.06.2022
11 💎 Kolomna Grass 🍃 TONPlanetsBot
15:02:41 25.06.2022
11 💎 Pingtung Grass 🍃 TONPlanetsBot
15:01:30 25.06.2022
12 💎 Malard Sugar cane 🍭
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  🏠 x2 125
  🏭 x1 984
  đŸ€– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
16:09:23 24.06.2022
11.9 💎 Keshan Sugar cane 🍭
16:08:39 24.06.2022
11.5 💎 Bula Sugar cane 🍭
16:07:39 24.06.2022
11.79 💎 Kafr ad Dawwar Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
 • 80 Lands
  +1 207 MCoin
  🏠 x144
  🏭 x345
  đŸ€– x2 223
  Pioneer
  Colonizer x2
  Industrializer
  2 184 402 MARS
  1 PIO
19:25:35 18.06.2022
11.84 💎 Al Fayyum Grass 🍃
 • 190 Lands
  +6 702 MCoin
  🏠 x2 125
  🏭 x1 984
  đŸ€– x14 143
  Pioneer
  Colonizer x5
  Industrializer x7
  61 856 866 MARS
  3 PIO
13:55:42 18.06.2022
11.3 💎 Paulo Afonso Grass 🍃
 • 3 Lands
  +6 MCoin
  🏠 x28
  🏭 x6
  đŸ€– x100
  Colonizer x2
  2 120 MARS
12:37:55 17.06.2022
111 💎 Fancheng Glacier ❄
22:25:30 15.06.2022
12.89 💎 Ende Grass 🍃
12:46:15 14.06.2022
12.8 💎 Boma Grass 🍃
 • 0 Lands
  đŸ€–
  Colonizer
  2 500 936 MARS
11:46:27 14.06.2022
12 💎 Oldham Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž
10:59:48 14.06.2022
141 💎 Oruro Glacier ❄
20:39:36 13.06.2022
120 💎 Uji Pure sands đŸïž
20:39:20 13.06.2022
27 💎 Chiang Mai Forest 🌳
17:34:54 13.06.2022
24 💎 Bonao Park 🐩
17:04:47 13.06.2022
23.9 💎 Waterbury Park 🐩
17:04:33 13.06.2022
45 💎 Juiz de Fora Forest 🌳
10:56:34 13.06.2022
53 💎 Gouda Mineral plateau 💎
11:34:51 12.06.2022
38 💎 Pili Forest 🌳
10:57:48 12.06.2022
35 💎 Bandar-e Mahshahr Forest 🌳
00:24:39 12.06.2022
55 💎 Rucheng Mineral plateau 💎
00:15:35 12.06.2022
60 💎 Londuimbali Mineral plateau 💎
 • 0 Lands

  6 282 MARS
21:44:44 11.06.2022
10 💎 Putian Young trees 🌿 TONPlanetsBot
16:03:11 11.06.2022
10 💎 Velez-Malaga Grass 🍃 TONPlanetsBot
16:02:27 11.06.2022
10 💎 Aachen Young trees 🌿 TONPlanetsBot
16:00:46 11.06.2022
20 💎 Sharjah Young trees 🌿
 • 34 Lands
  +2 176 MCoin
  🏠 x272
  🏭 x618
  đŸ€– x3 092
  Colonizer x6
  Industrializer x2
  88 763 739 MARS
10:12:13 09.06.2022
30 💎 Burhanpur Rice fields đŸŒŸ
10:08:01 09.06.2022
29 💎 Kasuga Rice fields đŸŒŸ
10:07:47 09.06.2022
30 💎 Teixeira de Freitas Root crops đŸ„•
10:07:04 09.06.2022
29 💎 Ormoc Root crops đŸ„•
10:05:42 09.06.2022
22 💎 Vasteras Park 🐩
 • 65 Lands
  +489 MCoin
  🏠 x84
  🏭 x110
  đŸ€– x621
  Pioneer
  Colonizer x3
  Industrializer
  10 895 125 MARS
  1 PIO
23:48:31 05.06.2022
5 💎 Phatthaya Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
11:00:54 28.05.2022
5 💎 Almaty Sugar cane 🍭 TONPlanetsBot
11:00:39 28.05.2022
5 💎 Rosario Grass 🍃 TONPlanetsBot
11:00:16 28.05.2022
5 💎 El Puerto de Santa Maria Grass 🍃 TONPlanetsBot
12:00:25 21.05.2022
Mesa Park 🐩 free
20:00:27 18.05.2022
5 💎 Taihe Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
20:00:27 18.05.2022
5 💎 Shaoyang Wheat field 🍞 TONPlanetsBot
20:00:10 18.05.2022
5 💎 Bage Grass 🍃 TONPlanetsBot
20:03:45 14.05.2022
5 💎 Bayamo Grass 🍃 TONPlanetsBot
20:03:29 14.05.2022
5 💎 Ingolstadt Rocky inspection đŸ§—đŸ»â€â™‚ïž TONPlanetsBot
15:01:30 13.05.2022


Based on The Open Network TON Blockchain